Christian Weilandt

staatlicher anerkannter und ermächtigter Übersetzer für die polnische Sprache
Mitglied im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (BDÜ)
Fachkraft (IHK) für betriebliches Rechnungswesen

Am Ehmbruch 36
23701 Eutin

Tel.: +49 4521 7615870
Mobil: +49 1522 949 1320
E-Mail:  info@uw-pl.de

Kierunki specjalistyczne

Ekonomia

Egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego zdałem w niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (2003r.), uzyskując tytuł tłumacza. Przygotowując się do niego zgłębiłem słownictwo i pozyskałem wiedzę z zadresu ekonomii, administracji i prawa.

Pracując w dziale personalnym (rekrutacja i zatrudnienie zagranicznych pracowników, przeprowadzenie postępowań o uzyskanie pozwolenia na pracę, księgowość wynagrodzeń za pomocą programu firmy DATEV itd.) w ciągu ostatnich lat zdobyłem cenne doświadczenia w praktycznej ekonomii.

Cykl szkoleń w niemieckiej Izbie Przemysłow-Handlowej oraz uzyskanie certyfikatu: „Specjalista (IHK) ds. rachunkowości“ pogłębiły moją wiedzę fachową.

Rolnictwo

Wychowałem się w gospodarstwie rolnym i praca w rolnictwie stanowiła przez długi czas podstawę finansowania mojego wykształcenia językowego. Dzięki powiązaniom branżowym, przede wszystkim w ogrodnictwie i sadownictwie, miałem okazję często pośredniczyć w kontaktach między Wschodem a Zachodem, między innymi podczas podróży szkoleniowych kierowników niemieckich firm ogrodniczych do Polski czy na specjalistycznych targach międzynarodowych.

Dokumenty/świadectwa

Jeżeli dokumenty obcojęzyczne mają zostać przedłożone w niemieckim urzędzie, należy je przetłumaczyć, a poprawność i kompletność poświadczyć ‒ do tego jestem uprawniony przez prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Hamm.

Różnorodność dokumentów, świadectw i zaświadczeń oraz wymagania prawne powodują, że tłumaczenia dokumentów można traktować jako odrębną dziedzinę.